Vytýkací dopis a jeho obsah

Vytýkací dopis je upozornění na možnost výpovědi, pokud bude zaměstnanec dále porušovat nebo nesplňovat své pracovní povinnosti. Jak jsme již uvedli výše, vytýkací dopis musí mít písemnou formu, vytýkací dopis musí být podepsaný osobou oprávněnou jednat ve jménu zaměstnavatele a v neposlední řadě musí být vytýkací dopis předán do vlastních rukou.

Co má vytýkací dopis ale obsahovat?

1. Vytýkací dopis pro porušování pracovních povinností

Ve vytýkacím dopise musí být vysvětleno, jaké jednání zaměstnavatel považuje za porušení pracovních povinností. Ideální je uvedení konkrétních situací, dat dnů, kdy se tam stalo a přítomných osob, okolností, které jsou se situacemi spjaty).

Další nedílnou součástí vytýkacího dopisu je samotné upozornění na možnost výpovědi z pracovního poměru, pokud zaměstnanec nenapraví své jednání a bude dále opakovaně porušovat pracovní povinnosti.

Aby zaměstnavatel mohl dát zaměstnanci výpověď (které ale musí předcházet vytýkací dopis), musí ten alespoň 3krát porušit pracovní povinnosti, přitom se nemusí jednat o tři stejná porušení.

Příklad z praxe:
Firma Okna Veselý s.r.o. zaměstnává pana Jindřicha Potůčka jako technika. Pan Potůček v průběhu dvou měsíců dvakrát přišel do práce opilý (což bylo více svědky potvrzeno jako zřejmé). Ředitel společnosti Ing. František Veselý proto předal panu Potůčkovi vytýkací dopis, kde jej upozornil na tato dvě porušení a zároveň jej ve vytýkacím dopise upozornil, že jakékoliv další porušení pracovních povinností povede k výpovědi. V následujících 3 měsících přišel zaměstnanec do práce o dvě hodiny později. Na základě tohoto třetího porušení povinností mohl pan Veselý předat panu Potůčkovi výpověď z pracovního poměru.

 

2. Vytýkací dopis pro neuspokojivé pracovní výsledky

Vytýkací dopis předává jako přestupeň výpovědi zaměstanavatel zaměstnanci, i pokud shledává jeho pracovní výsledky jako neuspokojivé. Zde ale musí být uvedeno, v čem neuspokojivost výsledků spočívá.

Ve vytýkacím dopise, kdy zaměstnavatel shledá pracovní výsledky zaměstnance jako neuspokojivé, musí na rozdíl od vytýkacího dopisu pro porušení pracovních povinností, být uvedena lhůta, do kdy musí zaměstnanec sjednat nápravu.