Jak předat vytýkací dopis zaměstnanci?

Jak předat vytýkací dopis zaměstnanci?

Vytýkací dopis musí mít písemnou formu a musí být ve smyslu § 334 odst. 1 zákoníku práce jako písemnost doručen osobně do vlastních rukou.

Pozor! Odeslání vytýkacího dopisu emailem je v tomto případě nepřípustné, nedostatečné! Jelikož je doručování do vlastních rukou přes poštovní doručovatele někdy obtížné, doporučuje se předávat vytýkací dopis osobně. Můžete vytýkací dopis předat přímo na pracovišti nebo vytýkací dopis předat osobně v místě bydliště.

Vytýkací dopis je považován za doručený i v případě, že jej zaměstnanec odmítne převzít. Ze zkušeností se doporučuje předávat vytýkací dopis za přítomnosti třetí osoby, která může dosvědčit průběh předání vytýkacího dopisu.

Stejně tak obsah vytýkacího dopisu je platný, i pokud s ním zaměstnanec nesouhlasí. Jediná možnost, kterou zaměstnanec má, je vyjádřit se k obsahu vytýkacího dopisu opět písemně. Nic to ale nemění na platnosti vytýkacího dopisu.

 Vzorové dokumenty a vzory smluv jsou na www.vzorovedokumenty.cz ke stažení během chvíle. Získejte tak během pár minut například vzor smlouvy o dílo, vzor pracovní smlouvy, vzor nájemní smlouvy nebo vzor kupní smlouvy.