vzor plné moci


Plná moc

Plná moc je jednostranné právní jednání zmocnitele, kterým dává najevo ve vztahu ke třetím osobám, že osoba uvedená v plné moci jako zmocněnec je oprávněna za něj v dané věci jednat. Vystavení plné moci přitom vždy předchází …

Plná moc k zastupování – vzor

Vzor – Plná moc Další vzorové smlouvy podle nového občanského zákoníku i zákona o obchodních korporacích naleznete v on-line publikaci Aktuální vzorové smlouvy pro obchodní styk.     Plná moc   Podepsaná společnost: Alfa, s. …