pravidla pravopisu


Vytýkací dopis

Při rozvázání pracovního poměru musí zaměstnavatel splnit celou řadu povinností. Jednou z nich je vyhotovení a doručení tzv. vytýkacího dopisu nebo napomenutí. Vytýkací dopis musí být vyhotoven písemně. To však není jediná věc, na kterou …

Obchodní dopis

Jak jsme již zmínili, existují různé formy písemné komunikace. V soukromém dopise můžeme, resp. bychom měli být přátelští, bezprostřední, smíme používat expresivní i hovorové výrazy. Naproti tomu obchodní dopis má svá pravidla a zásady. Než …

Pravopis

Jazyk hraje v našem životě mimořádnou roli. Ať jej užíváme obratně a zkušeně, nebo spíše nejistě a s nedostatky, vždy tak činíme do jisté míry veřejně – nemáme kam ustoupit, za co se schovat, čím svou mateřštinu nahradit. …