obsah vytýkacího dopisu


Vytýkací dopis a jeho obsah

Vytýkací dopis je upozornění na možnost výpovědi, pokud bude zaměstnanec dále porušovat nebo nesplňovat své pracovní povinnosti. Jak jsme již uvedli výše, vytýkací dopis musí mít písemnou formu, vytýkací dopis musí být podepsaný osobou oprávněnou …