obsah dopisu


Jak napsat obchodní dopis

Pravidla pro psaní adres Podívejme se na psaní adres. I tak nenápadný text má totiž své jasně definované standardy. Pisatelé občas řeší, mají-li na první místo v adrese napsat název firmy, nebo jméno konkrétní osoby. Obě varianty …

Dopisy

Dopisy existují již odedávna, pravděpodobně stejně dlouho jako písmo samo. Od Starověkého Egypta až po současnost používali lidé dopisy jako prostředek pro sdělení informací jak ve sféře osobní (oznámení, pozvání, milostné dopisy…), tak pro komunikaci …