obchodní dopis


Obchodní dopis vzor

Vzor obchodního dopisu – Žádost o posečkání úhrady daně Finanční úřad pro Ústecký kraj Územní pracoviště Chomutov Bachmačská 1416 430 11 Chomutov     Žadatel: Alfa, s. r. o. se sídlem Krátká 26, 430 01 …

Jak napsat obchodní dopis

Pravidla pro psaní adres Podívejme se na psaní adres. I tak nenápadný text má totiž své jasně definované standardy. Pisatelé občas řeší, mají-li na první místo v adrese napsat název firmy, nebo jméno konkrétní osoby. Obě varianty …

Obchodní dopis

Jak jsme již zmínili, existují různé formy písemné komunikace. V soukromém dopise můžeme, resp. bychom měli být přátelští, bezprostřední, smíme používat expresivní i hovorové výrazy. Naproti tomu obchodní dopis má svá pravidla a zásady. Než …

Průvodní dopis

Průvodní dopis je někdy zaměňován za dopis motivační. Průvodním dopisem ale nazýváme sdělení, které doprovází přílohy nebo dokumenty a popisuje a zpřehledňuje obsah zásilky. Zatímco motivační dopis nese v poslední době větší váhu než příloha-životopis, …

Dopis vzor

ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY – krajská pobočka v Příbrami referát SSP Kontaktní pracoviště  Praha-západ, Kartouzská 200/4, Smíchov, 150 00 Praha 5 Ing. Markéta Lazarová Rovná 376 181 00 Praha 8 V Praze 6. 2. 2014 …

Dopisy

Dopisy existují již odedávna, pravděpodobně stejně dlouho jako písmo samo. Od Starověkého Egypta až po současnost používali lidé dopisy jako prostředek pro sdělení informací jak ve sféře osobní (oznámení, pozvání, milostné dopisy…), tak pro komunikaci …

Druhy dopisů

Druhy dopisů: osobní dopis – je často chybně zaměňován za soukromý dopis. Jedná se o určité slavnostní, formální sdělení, které se píše při vyjímečných událostech jako jsou například pozvání na akci, jmenování do funkce, speciální …