jak napsat vytýkací dopis


Vytýkací dopis a jeho obsah

Vytýkací dopis je upozornění na možnost výpovědi, pokud bude zaměstnanec dále porušovat nebo nesplňovat své pracovní povinnosti. Jak jsme již uvedli výše, vytýkací dopis musí mít písemnou formu, vytýkací dopis musí být podepsaný osobou oprávněnou …

Jak předat vytýkací dopis zaměstnanci?

Jak předat vytýkací dopis zaměstnanci? Vytýkací dopis musí mít písemnou formu a musí být ve smyslu § 334 odst. 1 zákoníku práce jako písemnost doručen osobně do vlastních rukou. Pozor! Odeslání vytýkacího dopisu emailem je …

Vytýkací dopis

Při rozvázání pracovního poměru musí zaměstnavatel splnit celou řadu povinností. Jednou z nich je vyhotovení a doručení tzv. vytýkacího dopisu nebo napomenutí. Vytýkací dopis musí být vyhotoven písemně. To však není jediná věc, na kterou …