jak napsat obchodní dopis


Jak napsat obchodní dopis

Pravidla pro psaní adres Podívejme se na psaní adres. I tak nenápadný text má totiž své jasně definované standardy. Pisatelé občas řeší, mají-li na první místo v adrese napsat název firmy, nebo jméno konkrétní osoby. Obě varianty …

Obchodní dopis

Jak jsme již zmínili, existují různé formy písemné komunikace. V soukromém dopise můžeme, resp. bychom měli být přátelští, bezprostřední, smíme používat expresivní i hovorové výrazy. Naproti tomu obchodní dopis má svá pravidla a zásady. Než …