dopis


Jak předat vytýkací dopis zaměstnanci?

Jak předat vytýkací dopis zaměstnanci? Vytýkací dopis musí mít písemnou formu a musí být ve smyslu § 334 odst. 1 zákoníku práce jako písemnost doručen osobně do vlastních rukou. Pozor! Odeslání vytýkacího dopisu emailem je …

Jak napsat motivační dopis

Jak jsme již zmínili, je nezbytné věnovat přípravě motivačního dopisu dostatek času a úsilí. Stanovme si tedy pravidla pro psaní motivačního dopisu: méně znamená více – motivační dopis by neměl být příliš dlouhý, stačí půl, …

Motivační dopis

Motivační dopis, někdy také uváděno jako průvodní dopis (cover letter), jsou prakticky totéž. Oba slouží jako běžná součást životopisu při žádosti o zaměstnání. Motivační dopis k životopisu má svůj zásadní význam – jedná se o …

Obchodní dopis vzor

Vzor obchodního dopisu – Žádost o posečkání úhrady daně Finanční úřad pro Ústecký kraj Územní pracoviště Chomutov Bachmačská 1416 430 11 Chomutov     Žadatel: Alfa, s. r. o. se sídlem Krátká 26, 430 01 …

Jak napsat obchodní dopis

Pravidla pro psaní adres Podívejme se na psaní adres. I tak nenápadný text má totiž své jasně definované standardy. Pisatelé občas řeší, mají-li na první místo v adrese napsat název firmy, nebo jméno konkrétní osoby. Obě varianty …

Obchodní dopis

Jak jsme již zmínili, existují různé formy písemné komunikace. V soukromém dopise můžeme, resp. bychom měli být přátelští, bezprostřední, smíme používat expresivní i hovorové výrazy. Naproti tomu obchodní dopis má svá pravidla a zásady. Než …

Dopis vzor

ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY – krajská pobočka v Příbrami referát SSP Kontaktní pracoviště  Praha-západ, Kartouzská 200/4, Smíchov, 150 00 Praha 5 Ing. Markéta Lazarová Rovná 376 181 00 Praha 8 V Praze 6. 2. 2014 …

Dopisy

Dopisy existují již odedávna, pravděpodobně stejně dlouho jako písmo samo. Od Starověkého Egypta až po současnost používali lidé dopisy jako prostředek pro sdělení informací jak ve sféře osobní (oznámení, pozvání, milostné dopisy…), tak pro komunikaci …

Druhy dopisů

Druhy dopisů: osobní dopis – je často chybně zaměňován za soukromý dopis. Jedná se o určité slavnostní, formální sdělení, které se píše při vyjímečných událostech jako jsou například pozvání na akci, jmenování do funkce, speciální …