dopis právnickým osobám


Dopisy

Dopisy existují již odedávna, pravděpodobně stejně dlouho jako písmo samo. Od Starověkého Egypta až po současnost používali lidé dopisy jako prostředek pro sdělení informací jak ve sféře osobní (oznámení, pozvání, milostné dopisy…), tak pro komunikaci …

Druhy dopisů

Druhy dopisů: osobní dopis – je často chybně zaměňován za soukromý dopis. Jedná se o určité slavnostní, formální sdělení, které se píše při vyjímečných událostech jako jsou například pozvání na akci, jmenování do funkce, speciální …