Pravopis online

Jak nechybovat v obchodní i osobní komunikaci? Jak se vyvarovat pořádnému trapasu kvůli hrubce v prezentaci? Jak psát texty, i když zrovna nejste „psavec“?

Doporučujeme Vám on-line kurzu Dvanáct pravidel bezchybné češtiny, který s Vámi v krátké době zrekapituluje vše, co jste se sice naučili, ale už také od školy zapomněli.

Upozorníme Vás na nejčastější omyly v písemné komunikaci, na praktických příkladech a cvičení si zopakujete pravidla, bez kterých byste už jen správně tipovali, kam čárku napsat a kam nepatří.

 • psaní i/y
 • shoda přísudku s podmětem
 • psaní mě/mně
 • předložky a předpony s(e) / z(e)
 • zkratky a značky
 • psaní spřežek a složená přídavná jména
 • psaní velkých písmen
 • interpunkce
 • korektura textu
 • číslovky a číslice
 • zájmeno svůj a jenž
 • stylistika a úprava textu
 • a mnoho dalších tipů a pomůček pro bezchybný písemných projev…

Naučte se, jaký rozdíl bude ve významu výrazu 50% a 50 %, proč se v adrese dopisu rozlišuje, zda je první název firmy nebo jméno konkrétní osoby. Ujistěte se, kdy použít velké V v zájmenu „vy“. Proč to všechno?

Bezchybná písemná komunikace je Vaše vizitka v profesním i osobním životě!

Co kurzem získáte?

 1. Naučíte se nechybovat a používat sebejistě základní pravidla písemné komunikace..
 2. V každé lekci najdete srozumitelný a přehledný výklad bez těžkopádných pouček. Kurz je psán velmi čtivě a srozumitelně.
 3. Otázky a příklady s okamžitým hodnocením správnosti.
 4. Kontrolní otázky a příklady k lepšímu osvojení tematiky, jejichž řešení naleznete v následující lekci.
 5. Certifikát o absolvování kurzu.

 

Pro objednání on-line kurzu klikněte na www.infoportal.cz/oncces