Pravopis online

Jak nechybovat v obchodní i osobní komunikaci? Jak se vyvarovat pořádnému trapasu kvůli hrubce v prezentaci? Jak psát texty, i když zrovna nejste „psavec“?

Doporučujeme Vám on-line kurzu Dvanáct pravidel bezchybné češtiny, který s Vámi v krátké době zrekapituluje vše, co jste se sice naučili, ale už také od školy zapomněli.

Upozorníme Vás na nejčastější omyly v písemné komunikaci, na praktických příkladech a cvičení si zopakujete pravidla, bez kterých byste už jen správně tipovali, kam čárku napsat a kam nepatří.

 • psaní i/y
 • shoda přísudku s podmětem
 • psaní mě/mně
 • předložky a předpony s(e) / z(e)
 • zkratky a značky
 • psaní spřežek a složená přídavná jména
 • psaní velkých písmen
 • interpunkce
 • korektura textu
 • číslovky a číslice
 • zájmeno svůj a jenž
 • stylistika a úprava textu
 • a mnoho dalších tipů a pomůček pro bezchybný písemných projev…

Naučte se, jaký rozdíl bude ve významu výrazu 50% a 50 %, proč se v adrese dopisu rozlišuje, zda je první název firmy nebo jméno konkrétní osoby. Ujistěte se, kdy použít velké V v zájmenu „vy“. Proč to všechno?

Bezchybná písemná komunikace je Vaše vizitka v profesním i osobním životě!

Co kurzem získáte?

 1. Naučíte se nechybovat a používat sebejistě základní pravidla písemné komunikace..
 2. V každé lekci najdete srozumitelný a přehledný výklad bez těžkopádných pouček. Kurz je psán velmi čtivě a srozumitelně.
 3. Otázky a příklady s okamžitým hodnocením správnosti.
 4. Kontrolní otázky a příklady k lepšímu osvojení tematiky, jejichž řešení naleznete v následující lekci.
 5. Certifikát o absolvování kurzu.

 

Pro objednání on-line kurzu klikněte na www.infoportal.cz/oncces

Articles

27/2016 Sb., Vyhláška o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných
28.01.2016 | Verlag Dashöfer
K.IV.4.1 Licence pro online přístup k databázím odborných publikací
270/2017 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných
25.08.2017 | Verlag Dashöfer
K.IV.4.1 Licence pro online přístup k databázím odborných publikací
27/2016 Sb., Vyhláška o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění účinném k 1.9.2017
01.01.2016 | Verlag Dashöfer
K.IV.4.1 Licence pro online přístup k databázím odborných publikací
První pravidlo bezchybné češtiny
10.04.2016 | Verlag Dashöfer
Shrnutí Nejvýznamnější pravopisnou příručkou je dnes Internetová jazyková příručka (online), plně nahrazující Pravidla českého pravopisu .
Druhé pravidlo bezchybné češtiny
11.04.2016 | Verlag Dashöfer
Obr. 6: Titulní list výtisku normy ČSN 01 6910   Úprava dokumentů zpracovaných textovými procesory A. Pravopis: Psaní i/y I dnes se budeme věnovat psaní i/y , a to v několika různých typech výskytů.
Třetí pravidlo bezchybné češtiny
12.04.2016 | Verlag Dashöfer
V tomto oboru nejsme ještě zdaleka v situaci, kdy by bylo online vše, nač jen pomyslíme. A. Pravopis: Shoda přísudku s podmětem Dnes se budeme věnovat shodě přísudku s podmětem.
Čtvrté pravidlo bezchybné češtiny
13.04.2016 | Verlag Dashöfer
A. Pravopis: Psaní mě/mně – Délka samohlásek Psaní mě/mně Správná volba mezi psaním skupiny hlásek mě a mně – ať již jako zájmena, nebo uvnitř slova – není nijak zvlášť těžká, a to díky tomu, že pro tento pravopisný jev existují vcelku stručná a zároveň jednoznačná, výjimkami nenarušovaná pravidla.
Psaný projev
25.02.2012 | Verlag Dashöfer
Používejte snadno čitelné písmo a velikost (podle některých studií patří písma Verdana a Arial o velikosti 10 bodů mezi nejsnáze čitelná písma v režimu online).