Pravopis

Jazyk hraje v našem životě mimořádnou roli. Ať jej užíváme obratně a zkušeně, nebo spíše nejistě a s nedostatky, vždy tak činíme do jisté míry veřejně – nemáme kam ustoupit, za co se schovat, čím svou mateřštinu nahradit. Přitom mimo vši pochybnost platí, že užívat jazyka kultivovaně a přiléhavě nám může otevřít mnohé dveře: i pouhou dobrou znalostí češtiny si lze získat respekt přátel a kolegů a samozřejmě také tiché uznání obchodních partnerů. Její dobrou formu navíc bezpečně rozpoznají i ti, kteří se třeba sami vyjadřují jen nedbale, bez nejmenšího úsilí o přesnost, správnost a eleganci.

Všichni víme, že naučit se jakýkoliv cizí jazyk tak, abychom mluvili jako rodilí mluvčí, je práce na celý život. Prací na celý život je ovšem i naučit se dobře užívat jen „pouhou” češtinu – a to nejen pro její rozsah (věděli jste, že průměrný Čech aktivně užívá méně než tři procenta české slovní zásoby?), ale i pro její stálou proměnlivost.

Ani dobrý znalec češtiny však ještě nemusí mít vyhráno, pokud stojí před úkolem vytvořit kultivovaný písemný – ať už papírový, nebo elektronický – dokument. K jazykovému projevu se přidávají formální náležitosti týkající se rozvržení textu na stránce, volba vhodného písma, zásady tvoření odstavců a umísťování adres, nadpisů, poznámek apod. A není dobré to podcenit i v písemném projevu beze zbytku platí, že první dojem je zásadní.

Existují zkrátka dobré důvody se v oblasti tvorby dokumentů stále vzdělávat. A právě tomu slouží tento kurz. Jeho cílem je stručně a jasně (někdy i za cenu určitých dílčích zjednodušení) vyložit vybrané jevy z různých oblastí psaní textů. Je třeba dopředu přiznat, že ani jeho svědomité absolvování není zárukou toho, že byste snad v budoucnu v češtině o ničem nepochybovali: na to je látka příliš obsáhlá a možnosti našich výkladů příliš omezené.


Nechybujte!
On-line kurz Dvanáct pravidel bezchybné češtiny – Pravopis a stylistika v písemném projevu