Obchodní dopis vzor

Vzor obchodního dopisu – Žádost o posečkání úhrady daně

Finanční úřad pro Ústecký kraj

Územní pracoviště Chomutov

Bachmačská 1416

430 11 Chomutov

 

 

Žadatel:

Alfa, s. r. o.

se sídlem Krátká 26, 430 01 Chomutov

IČO: 45875256, DIČ: CZ45875256

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 1234

 

V Chomutově dne 20. 6. 2014

 

 

Žádost o posečkání úhrady daně (§ 156 DŘ)

 

Na základě podaného přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2013, které bylo podáno elektronicky dne 18. 5. 2014, naší společnosti vznikla daňová povinnost za zdaňovací období roku 2013 ve výši 280 000 Kč. Tuto daň máme povinnost uhradit k 1. 7. 2014. Tato úhrada však bohužel není možná, jelikož naše společnost se nachází v druhotné platební neschopnosti, a to zejména z toho důvodu, že dva naši významní odběratelé se ocitli v insolvenci. Z toho důvodu naše společnost nemá k dispozici odpovídající finanční prostředky, a aby bylo možné daň zaplatit, jedinou možností by byl prodej majetku, který slouží k dosahování příjmů a k podnikatelské činnosti. To by v konečném důsledku znamenalo zánik podnikání naší společnosti.

 

Vzhledem k tomu, že očekáváme úhradu některých dosud nesplacených pohledávek v termínu do 31. 10. 2014, a vzhledem k tomu, že předpokládáme aktivní zapojení do probíhajících insolvenčních řízení, žádáme o posečkání úhrady uvedené daně do 31. 10. 2014.

 

K doložení uvedených skutečností dokládáme kopie příslušných dokladů a smluv potvrzující zmiňované pohledávky a dále materiály k vyhlášenému insolvenčnímu řízení.

 

Předem děkujeme za kladné vyřízení žádosti.

 

 

S pozdravem

 

 

…………………………………………..

Alfa, s. r. o.

Karel Novák

jednatel

 


Další vzorové dokumenty, smlouvy podle občanského zákoníku i pro obchodní korporace naleznete na www.VzoroveDokumenty.cz. Všechny dokumenty lze zaplatit pomocí SMS, PaySec i fakturou a jsou k okamžitému stažení a použití.