Jak napsat motivační dopis

Jak jsme již zmínili, je nezbytné věnovat přípravě motivačního dopisu dostatek času a úsilí.

Stanovme si tedy pravidla pro psaní motivačního dopisu:

 1. méně znamená více – motivační dopis by neměl být příliš dlouhý, stačí půl, maximálně jedna strana běžného A4 formátu
 2. každý dopis originál – nepoužívejte jeden univerzální dopis, vždy si dejte tu práci vytvořit konkrétní dopis pro konkrétní pozici a zaměstanavatele
 3. přehledně – každý personalista bude unaven už jen při pohledu na nepřehledný dopis a jen tímto nedostatkem mohou klesnout šance na pozvání na pohovor. Strukturujte tedy motivační dopis přehledně, oddělte jako ve škole při psaní slohové práce
  • úvod – zde byste měli adresáta informovat, kde jste se o nabídce zaměstnání dozvěděli, na jakou pozici se hlásíte a v krátkosti se představte. Snažte se již nyní zaujmout, a to nejlépe ne hrubkami a překlepy (s bezchybnou češtinou si víme rady, pomůžeme Vám!). Vhodné je uvést zdůvodnění zájmu právě o danou pozici, proč byste zrovna Vy měl/a být vhodným kandidátem.
  • stať – prostřední část motivačního dopisu slouží k zdůraznění těch částí životopisu, které významně korespondují s pracovní náplní dané pozice. Zdůrazněte, jaké kladné stránky, předchozí úspěchy a zkušenosti z Vás dělají vhodného, ne-li nejlepšího kandidáta na tuto pozici. Není nutné rozebírat tyto informace příliš podrobně, stačí na ně upozornit.
  • závěr – v závěru motivačního dopisu upozorněte na samotné přílohy, tedy životopis, případně ukázky Vaší předchozí práce. Je vhodné uvést otevřenost k osobnímu setkání a představení Vašich zkušeností a dovedností osobně.  Na úplný závěr nezapomeňte znovu uvést jméno a kontaktní spojení, e-mail a telefon.
 4. (sebe)jistě – stůjte si pevně za svými schopnostmi, zkušenostmi a budoucím přínosem novému zaměstnavateli. To nejlépe odprezentujete použitím slovních spojení jako jistě nebo nepochybně. Časté použití slov možná nebo asi zneváží Vaše kladné stránky.
 5. o penězích jen osobně – řešit finanční stránku nového zaměstnání doporučujeme vždy až při osobním pohovoru; nemělo by o ni být zmínka ani v motivačním dopise nebo životopise.

Znovu upozorňujeme, že motivační dopis má v dnešní době mnohdy větší váhu než samotný životopis. Buďte struční, ale důkladní, sebejistí, ale ne drzí a dbejte na gramatickou správnost a přehlednost celého dokumentu.

Bezchybná písemná komunikace je Vaše vizitka v profesním i osobním životě!