Motivační dopis

Motivační dopis, někdy také uváděno jako průvodní dopis (cover letter), jsou prakticky totéž. Oba slouží jako běžná součást životopisu při žádosti o zaměstnání.

Motivační dopis k životopisu má svůj zásadní význam – jedná se o první kontakt s potenciálním zaměstnavatelem vůbec a tento moment může rozhodnout, zda personalista nebo vedoucí pracovník vůbec životopis otevřou a přečtou. Proto je třeba dbát na přípravu motivačního / průvodního dopisu opravdu důkladně.

Aby byl motivační dopis efektivní, musí splňovat dvě podmínky:

  1. stručný
  2. výstižný.

Na malém prostoru musí být dostatek důležitých informací o uchazeči, to vše navíc ve formě graficky přehledné, gramaticky správné a stylisticky zajímavé a poutavé. (Nejste si jisti svou gramatickou a stylistickou výbavou? Prosvištěte si základy i praktické tipy na 12 lekcích on-line kurzu 12 pravidel bezchybné češtiny)

Že to není snadný úkol? Rozhodně není, ale zkušení vědí, že dobře napsaný motivační dopis otevírá dveře dále…