Dopisy

Dopisy existují již odedávna, pravděpodobně stejně dlouho jako písmo samo.

Od Starověkého Egypta až po současnost používali lidé dopisy jako prostředek pro sdělení informací jak ve sféře osobní (oznámení, pozvání, milostné dopisy…), tak pro komunikaci s úřady nebo institucemi. Stejně tak instutice mezi s sebou hojně využívaly dopisy jako formu komunikace na dálku.

Až s příchodem telefonu, a především pak Internetu, význam dopisů oslabil. Důvodem je především dlouhá doba mezi odesláním a přijetím dopisu, snáze si zatelefonujeme, napíšeme SMSku nebo využijeme e-mail či Internet.

Jaká je tedy vlastně definice dopisu?

Wikipedia uvádí: Dopis je písemná zpráva s aktuálním obsahem odeslaná od jedné osoby či instituce (odesílatele) k druhé osobě či instituci (adresátovi), prostřednictvím třetí osoby či instituce (poštovního operátora či klienta).

V současnosti se použití dopisů v soukromé sféře stalo téměř vzácné, o to cennější je pro nás blahopřání k narozeninám nebo vánoční přání doručené poštou.

Formát dopisu je stále hojně využíván v korespondenci instutucí směrem k soukromé sféře nebo k reklamním účelům.

Co obsahuje dopis?

  1. obálku – jakýkoliv (nejčastěji papírový) uzavíratelný obal, který je opatřen ceninou (známkou), v potřebné hodnotě a především pak adresou adresáta (opět ve formátu předepsaném poštovním operátorem). Někdy bývá nutné uvedení i adresy odesílatele, především pak u balíků nebo zahraniční pošty.
  2. obsah dopisu – jedná se o samotné sdělení – soukromou zprávu, oznámení, pozvánku, upozornění, fakturu… Obsah dopisu má svá pravidla – Zpravidla musí obsahovat datum a místo sepsání, oslovení, samotnou informaci nebo sdělení a podpis. Úprava, vynechání nebo přidání dalších povinných částí dopisu se liší podle účelu, který má být zasláním dopisu splněn, např. motivační dopis, vytýkací dopis apod.

Jaké rozlišujeme formy dopisů?

  • obchodní a úřední dopisy
  • soukromé dopisy
  • osobní dopisy
  • dopisy fyzických osob právnickým osobám

 

Pravidlům pro psaní nejen obchodních dopisů je věnována samostatná kapitola on-line kurzu Dvanáct pravidel bezchybné češtiny. Protože: Moderní je umět správně česky!